Design: van expressie naar efficiency

Design is als lijm. Het brengt en houdt andere communicatie-elementen – content, beeld, boodschappen – bij elkaar en versterkt ze. Hoe dat komt? Design geeft vorm aan nieuwe werelden en maakt die expliciet. Maar design is ook efficiency: het zorgt ervoor dat organisaties altijd met hetzelfde gezicht naar buiten treden.

Vorm als expressiemiddel
Als mensen streven we naar een evenwichtig bestaan. We wisselen avontuurlijke vakantietochten af met de zekerheid van huisje-boompje-beestje. We zoeken steeds naar nieuwe ervaringen, maar willen tegelijkertijd ook alles wat vertrouwd is bestendigen. We willen alsmaar vooruit, terwijl veel van ons niet houden van veranderen. Design is in deze zoektocht naar balans van aanvullende waarde: het maakt (vernieuwende) ideeën aanvaardbaar. Het geeft vorm aan onze omgeving en onze individuele en collectieve behoeften. Het maakt emoties, dromen, verhalen en ideeën tastbaar. Enthousiasmeert, vernieuwt, maakt expliciet. Vorm is expressie.

Streven naar efficiency
In de toepassing van design streven organisaties steeds meer naar efficiency. Zo standaardiseerde het Rijk alle verschillende huisstijlen van overheidsorganisaties tot één eenduidige rijkshuisstijl. Iets waar we met ons werk voor Rijkswaterstaat dagelijks mee te maken hebben. Daarnaast streven organisaties er steeds vaker naar om met minimale middelen hetzelfde communicatieve doel te bereiken. Er komen portals waarmee organisaties zelf hun brochures, advertenties, jaarverslag of website kunnen samenstellen. Vorm ondersteunt efficiency.

De waarde van design
Betekent de aandacht voor efficiency dan dat de expressieve waarde van design vermindert? Zeker niet. 8 redenen om design onverminderd serieus te blijven nemen:

1. Design versterkt concurrentiekracht
Met design verschuift de aandacht van prijs naar toegevoegde waarde. Bedrijven die meer in design investeren blijken vaak succesvoller en behalen hogere winstmarges. Apple is bij uitstek een organisatie die haar producten met de productvorm en interfacetoepassingen meerwaarde geeft.

2. Design verhoogt de acceptatie van verandering verhogen
Design kan een koerswijziging, fusie of herpositionering ondersteunen door het toekomstperspectief en gewenste identiteit overtuigend neer te zetten. Design is immers de meest zichtbare en makkelijkst te veranderen component van een identiteit. De reorganisatie van Elver was niet snel geaccepteerd en geslaagd zonder de juiste ondersteuning van een naam en een attractief beeldmerk.

3. Design maakt kwaliteit herkenbaar
Kwaliteit wordt herkend als het voldoet aan de verwachtingen (of daarbovenuit stijgt) en de eisen/wensen van de ontvanger. Design speelt een grote rol in het managen van deze kwaliteitsverwachting. Je ziet dit bijvoorbeeld aan verpakkingen: hoe die eruit ziet heeft grote invloed op de perceptie van de koper.

4. Design zorgt voor innovatie
Innovatie vereist creativiteit: hoe combineer je ideeën tot nieuwe oplossingen voor vragen en problemen? Design kan daarbij helpen. Niet alleen door het functionele ontwerp van producten te verbeteren of ergens nieuw design op toe te passen. Ook door nieuwe vormen van interactie vorm te geven: relationeel design.

5. Design helpt met acceptatie van technologische vernieuwing
Acceptatie van nieuwe technologie is essentieel voor het succes van innovatie. Design helpt om de gebruiksvriendelijkheid en de begrijpelijkheid van een product of dienst te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan een goede interface bij vaktechnische apparatuur of een gemakkelijke gebruiksaanwijzing bij een smartphone voor senioren.

6. Design brengt onderscheid en authenticiteit
Design is in staat om een organisatie of een product visueel uniek te positioneren. Veel organisaties hebben bijvoorbeeld ’betrouwbaarheid’ als kernwaarde gedefinieerd. Neem nu universiteiten: ze zullen in de basis allemaal dezelfde boodschap hebben, maar gebruiken design om uniciteit aan te brengen en zo een eigen positie te verwerven tussen de concurrenten.

7. Design expliciteert cultuurverbanden
De ‘branding’ van steden, regio’s en landen wordt steeds uitgebreider. Design visualiseert de kracht van een land of regio als merk. Zo heeft Nijmegen ervoor gekozen om met een “Wij zijn Nijmegen”-campagne, het &-teken te gebruiken om de collectieve kracht van de stad te verbeelden.

8. Design creëert duurzame meerwaarde
Grondstoffen raken op en hergebruik en inzet van andere materialen wordt noodzakelijk. In het bedenken en ontwikkelen van producten die het milieu minder belasten kan design een bijdrage leveren.

De grafisch vormgevers van Gloedcommunicatie kennen de kracht en waarde van design als geen ander. Maar ook hoe ze uw product of merk de juiste expressie geven, maar ook hoe u die zo efficiënt mogelijk gebruikt. Ze helpen u graag verder.

 

De bureaula: de rode draad van ons erkerbeeld 2016
Elke bureaula is uniek. En tegelijkertijd net zoals die van iedereen. Vol alledaagse voorwerpen met een bijzonder verhaal. Het simpele bijzonder maken, dat maakt het om je heen kijken pas echt interessant.

 

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Monique Coffeng - creatief directeur
moniquec-portret.jpg