Voortgangskrant Beter Benutten

Het landelijke programma Beter Benutten moet de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor verbeteren. De provincie Noord-Brabant vroeg Gloedcommunicatie een digitale voortgangskrant te maken met informatieve en inspirerende voorbeelden uit hun regio.

Nieuwe vormen van mobiliteit

In het programma Beter Benutten draait alles om nieuwe vormen van mobiliteit. Want: om de files in ons land terug te dringen is méér nodig dan alleen extra asfalt. Denk aan Intelligente Transport Systemen die het verkeer sneller, veiliger en soepeler laten doorstromen. Aan de aanleg van snelfietsroutes, de inrichting van P+R-terreinen, de verbreding van vaarwegen.

Aandacht voor issues

De provincie Noord-Brabant wilde in de voortgangskrant laten zien wat er in Brabant allemaal gebeurt op het gebied van slimme mobiliteit. Maar ook wat de leerpunten waren. Want hoe succesvol ook, er zijn altijd ‘issues’. De beloning van deelnemers aan spitsmijdentrajecten is zo’n issue. Net als fraudebestrijding. Het was de nadrukkelijke wens van de provincie om ook deze kant van het programma te laten zien. Dit vroeg om intensief overleg en zorgvuldige afstemming tussen de inhoudsdeskundigen van de provincie en de projectmanager en tekstschrijvers van Gloed. Het resultaat van alle inspanningen is een online voortgangskrant met prettig leesbare, doorwrochte artikelen die de lezer een goed beeld geven van het programma Beter Benutten in Brabant. De fraaie vormgeving, waarvoor de Gloed-vormgevers twee huisstijlen combineerden, maakt de krant extra aantrekkelijk om te lezen.

Voortgangskant Beter Benutten in het kort

  • In dit complexe project komen allerlei competenties samen: naast redactionele kwaliteit en adviesvaardigheden ook  inhoudelijke kennis, conceptueel denken, creativiteit, organisatiesensitiviteit, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, improvisatievermogen en daadkracht   
  • Looptijd: augustus – oktober 2016
  • De provincie Brabant heeft 5 bureaus geselecteerd voor tekst- en eindredactie, waaronder Gloedcommunicatie. Ons bureau voerde de afgelopen jaren diverse projecten uit op het gebied van Economie & Werk en Mobiliteit

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Annemiek Bolscher - directeur | strategisch adviseur
annemiek-portret.jpg