Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wil steeds meer de dialoog aangaan met externe professionals. Met Cahier de Lichtkogel zet ze hiervoor de eerste, inhoudelijke stap voor telkens weer een ander onderwerp. Want elk cahier belicht één specifiek onderwerp vanuit allerlei invalshoeken en geeft hiervoor verschillende relaties het woord.

Rijkswaterstaat_05 819.png
RWS Lichtkogel NR1 2016 binnenwerk 2627 400.jpg

De vraag: faciliteer onze dialoog

Rijkswaterstaat vroeg Gloedcommunicatie een redactieformule te ontwikkelen voor de cahierreeks. Het doel? Dialoog faciliteren tussen Rijkswaterstaat en verschillende partners over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bestuur, economie, technologie en het fysieke milieu. In het Programma Strategische Verkenningen kijkt Rijkswaterstaat naar deze nieuwe ontwikkelingen, om ze te vertalen naar strategische keuzes.

RWS Lichtkogel NR1 2016 binnenwerk 2223 400.jpg

De oplossing: een complete redactieformule

We maakten een complete redactieformule voor Cahier de Lichtkogel. Een raamwerk met een voorstel voor de verschillende rubrieken, genres en insteken, een beeldplan en natuurlijk een vormgevingsconcept. Binnen de huisstijl van Rijkswaterstaat, dat wel, maar met een compleet eigen gezicht en uitstraling. Elk nummer verzorgen we de eindredactie en vormgeving.

RWS Lichtkogel NR1 2016 binnenwerk 4849 400.jpg

En onze klant

... is zeer tevreden over de eerste twee uitgaven van dit jaar, met als thema's Big data en Gezonde verstedelijking. De oplage van het eerste nummer was binnen een mum van tijd verdwenen en de aanvragen bleven komen. Begin juli hebben we er daarom snel nog 400 bijgedrukt!

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Ed Coumans - senior bladmanager | eindredacteur
ed-portret.jpg