Communicatie in coronatijd: blijf in contact

05-04-2020

Wel of niet op de coronacrisis inhaken en zo ja, hoe dan? De vraag stellen, is ‘m beantwoorden. Het coronavirus raakt iedereen. Er zit niets anders op dan in ‘crisismodus’ te gaan. Enkele tips over communiceren in crisistijd.

Crisiscommunicatie

Om ons heen zien we dat veel organisaties en bedrijven op hun sites melding maken van de maatregelen die zij nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Plus hoe zij hun dienstverlening aanpassen. Zo schoot Gloedcommunicatie opdrachtgevers als Radboudumc, de Rechtspraak en Nederland Schoon te hulp bij het krachtig visualiseren van hun communicatie hierover. Deze aanpassingen vormen de eerste stappen in crisiscommunicatie.

Bied houvast

Communicatie in dit onzekere coronatijdperk vraagt om een snelle, heldere en duidelijke aanpak, zowel intern als extern. Medewerkers, maar ook klanten dan wel cliënten zoeken houvast. Ze willen weten waar hun werkgever of dienstverlener voor staat. Een organisatie die eerlijk en transparant is in haar communicatie straalt betrokkenheid en betrouwbaarheid uit.

Communiceer proactief

Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn - en blijven - van het crisiscommunicatiebeleid. Liefst via het sociale intranet. Houd tegelijkertijd proactief contact met de doelgroep. Probeer vragen voor te zijn. Wat betekent het coronavirus voor hen? Maak een Q&A, verzamel de meest gestelde vragen en houd deze up-to-date. Zet alle kanalen in, zodat iedereen overal het antwoord op zijn vragen vindt.

Toon empathie

Aandacht vragen voor onderwerpen die al op de (social media) kalender stonden, getuigt niet van empathie. Coosto becijferde dat het aandeel van de coronacrisis in het totale nieuwsbereik afgelopen periode op ruim 40 procent lag. Een historisch hoog percentage, aldus de specialist in social data. Inhaken op het nieuws ligt voor de hand. Zoals ziekenhuizen die het publiek via social media oproepen een kaartje of tekening te sturen naar patiënten die door de maatregelen amper bezoek krijgen. Een andere optie is gratis hulp of ondersteuning bieden. Zoals een recruiter in het publieke domein die belangeloos een platform in het leven riep voor ‘klussen en klussers’ die door de coronacrisis werkloos thuiszitten.

Zet nieuwe tools in

Deze crisistijd dwingt organisaties hun dienstverlening onder de loep te nemen. Zij zetten de ‘kracht van digitaal’ in om hun doelgroep adequaat te blijven bereiken. Het volgende magazine dat Gloedcommunicatie verzorgt voor IZZ, ledencollectief voor mensen in de zorg, verschijnt alleen digitaal. Zo kan IZZ kort voor publicatie nog op de actualiteit inhaken. Elders in de zorg kiezen huisartsen voor voorlichting over corona via chatbots of TikTok. De Smart Glass is in opmars om mensen (in quarantaine) op afstand zorg te bieden. Nieuwe technologieën en tools bieden nieuwe communicatiekansen. Kansen om met elkaar in contact te blijven. In tijden van crisiscommunicatie, maar ook daarna.