De Toekomst van OV onder de loep

Hoe ontwikkelt het OV zich de komende jaren? Welke trends onderscheiden wij? Hoe komen basismobiliteit en OV goed bij elkaar? Kunnen logistieke stromen zich mengen met reizigersstromen? Gaan de regiecentrales de oplossing bieden voor flexibele vraag en aanbod?

Breng kenniscentrum
Veel vragen en veel antwoorden, waar de betrokkenen van het Kenniscentrum Breng dagelijks mee bezig zijn. Op het online platform Breng Kenniscentrum worden de betrokken partijen, waaronder Hermes/Breng,  de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de provincie Gelderland, het ROCOV en de Radboud Universiteit rond deze onderwerpen verenigd.

Zorg en mobiliteit
Op het symposium van 21 september jl. werden de laatste onderzoeksresultaten gepresenteerd en besproken. Hoogleraar Henk Meurs tevens dagvoorzitter en voorzitter van de stuurgroep Breng Kenniscentrum trapt af met een schets van de stand van zaken rondom de mobiliteitsvraagstukken.

Vervolgens splitste de groep van ruim 50 genodigden zich op om onder begeleiding van Erik Lelieveld en Oscar Roelofs, beide senior adviseur bij Gloedcommunicatie, in deelsessies dieper in te gaan op de ontwikkelingen binnen mobiliteit in algemene zin en de samenhang tussen Zorg en Mobiliteit in het bijzonder. Een van de opvallende onderwerpen die werd besproken is hoe cargohitching als pilot in deze regio van start gaat. Pakketten zullen onder begeleiding met de stadsbus meegaan, in plaats van rondgebracht te worden door de pakketdienst. Hier komt natuurlijk nog heel wat bij kijken, met name aan wet- en regelgeving. Genoeg om nog te onderzoeken!  

Deze inspirerende middag werd afgesloten met een gezellige,  informele borrel, waarin nog veel nagepraat werd over de gepresenteerde resultaten.

Geïnteresseerd geraakt en meer willen weten, kijk dan verder op www.brengkenniscentrum.nl

Hoogleraar Henk Meurs

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Oscar Roelofs - directeur | strategisch adviseur
oscar-portret.jpg