Oscar Roelofs voorzitter mobiliteitstafel Gelders Energie Akkoord

De verduurzaming van mobiliteit krijgt steeds meer aandacht. De grote transitie naar anders, slimmer en duurzamer reizen is in gang gezet. Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van schone brandstofalternatieven, inzet van drones, deelmobiliteit-systemen, mobihubs, zelfrijdende voertuigen vormen slechts een greep uit de talrijke innovaties.

Voor veel van deze ontwikkelingen is het succes afhankelijk van het gedrag van de mobilist. Het realiseren van gedragsverandering vraagt om creatieve en effectieve communicatiekracht.

Wij als Gloedcommunicatie zetten onze kennis en kracht graag in op het thema duurzame mobiliteit en gedragsverandering. Zo werken wij mee aan diverse projecten in de regio en zijn wij actief betrokken als partner van het platform Clean Mobility Center in Arnhem.

Vanuit CMC neemt onze directeur Oscar Roelofs, sinds het voorjaar van 2019, onbezoldigd de rol op van voorzitter van de GEA mobiliteitstafel. Partners uit het maatschappelijke middenveld werken hier samen aan de energietransitie en klimaatadoptie in Gelderland. Mobiliteit vormt hier een van de pijlers waar een grote CO2 reductie behaald moet en kan worden.

Wil je meer weten over het programma mobiliteit van het Gelders Energie Akkoord? Lees meer>>

Wil je de ontwikkelingen volgen of mee praten over dit thema? Sluit je aan bij de LinkedIn groep GEA Duurzame Mobiliteit

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Oscar Roelofs - directeur | strategisch adviseur
oscar-portret.jpg