Cleantech Regio

Mensen nemen 90% van hun beslissingen op de automatische piloot.* 90%! Dat maakt het heel lastig om gewoontegedrag te veranderen met een communicatiecampagne. En toch is dat precies wat wij doen voor de Cleantech Regio. Zo stimuleren wij, via slimme communicatiestrategieën, dat mensen de fiets te pakken in plaats van de auto. Ook verzorgen we diverse communicatiemiddelen: van werkgeversbijeenkomsten tot een infographic en jaarverslag.

Gewoontegedrag veranderen

Onze opdrachtgever Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van overheden en werkgevers in de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Samen werken zij aan een duurzame, vitale en beter bereikbare regio. Gloedcommunicatie ondersteunt Cleantech Regio hierbij. Met diverse communicatiecampagnes stimuleren we bijvoorbeeld dat forenzen de auto laten staan en op de fiets naar hun werk gaan. Om dit gewoontegedrag te veranderen, slaat Gloedcommunicatie een brug tussen communicatie en gedragswetenschappen.

Van advies tot infographic

Maar we doen meer dan communicatiecampagnes bedenken en uitvoeren. Ons werk voor Cleantech Regio is zeer divers. Enkele voorbeelden:

  • Communicatieadvies en productie van communicatiemiddelen sinds 2014. Onder andere voor Beter Benutten (Vervolg)-maatregelen en thema’s zoals intelligente verkeerslichten, data-uitwisseling in het verkeer en gedragsverandering. Van werkgeversbijeenkomsten via actiewebsites tot uitdeelacties.
  • Communicatie met zowel bedrijven als consumenten. Telkens met een eigen, op de doelgroep afgestemde aanpak.
  • Eindredactie en opmaak van het jaarverslag 2018, in de vorm van een interactieve infographic.

* Bron: De onlogica van ons gedrag - Tim Harford

Oscar

Meer weten?

Bel of mail Oscar!

Oscar Roelofs
directeur | strategisch adviseur
024 - 323 9110
oscarroelofs@gloedcommunicatie.nl