De Onderwijsspecialisten

Nieuwe websites voor ál haar scholen en de onderwijskoepel zelf. Dat was de opdracht die onderwijskoepel De Onderwijsspecialisten gaf aan Gloedonline. Onder deze koepel vallen 25 scholen met elk een uniek karakter. Er lag dan ook een stevige taak op het gebied van front- en backend development, design en content voor ons klaar.

De scholen van De Onderwijsspecialisten bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking hebben.

Geschikt voor álle mensen

Met succes volgden we bij het ontwerpen van deze websites de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Websites van overheidsorganisaties moeten namelijk sinds 1 juli 2018 aan deze eisen voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een leeshandicap (bijvoorbeeld slechtzienden of kleurenblinden). De eisen gaan onder andere over kleur en contrast, lettergrootte en het bieden van alternatieve teksten voor media zoals afbeeldingen.

Baas over eigen website

Bijzonder was vooral dat na oplevering, en dankzij ons gebruiksvriendelijke contentmanagementsysteem Umbraco, de scholen zélf tot op zekere hoogte de baas werden over hun eigen site en de vrijheid hadden zelf nieuwe content te plaatsen.

Resultaat

Alle websites zijn naar tevredenheid opgeleverd. Allemaal als onderdeel van De Onderwijsspecialisten, maar elk met een unieke identiteit.

Bekijk de websites