Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Zichtbaarheid. Samenwerking. Draagvlak. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bouwde Gloedcommunicatie de drie pijlers onder het regionale samenwerkingsverband verder uit. Resultaat is een heldere positionering, een zelfbewuste huisstijl en een krachtig strategisch communicatieplan dat bijdraagt aan het realiseren van de ambitie van de Groene Metropoolregio: groene groei.

Vijf opgaven

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een netwerkorganisatie van achttien gemeenten. Van start gegaan op 1 januari 2021 en opvolger van Regio Arnhem Nijmegen. Samen werken de gemeenten aan vijf maatschappelijke opgaven: een circulaire regio, een productieve regio, een ontspannen regio, een groene groeiregio en een verbonden regio. De opgaven bewegen zich op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en economie: wonen, verkeer, mobiliteit, werkgelegenheid, recreatie en cultuur.

Stevig en herkenbaar profiel

De Groene Metropoolregio staat voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd heeft het samenwerkingsverband forse ambities: dé circulaire topregio worden van Nederland en van Europa. Daarbij past een stevig en herkenbaar profiel. In de regio, maar ook daarbuiten, in Den Haag en in Brussel. Gloed werkte aan een overtuigende positionering en een eigen verhaal van de Groene Metropoolregio. Een verhaal dat vertelt wat de Groene Metropoolregio doet, wat dat betekent en waarom dat belangrijk is.

Huisstijl met een eigen smoel

De nieuwe visuele identiteit die Gloed ontwikkelde, geeft dit verhaal een eigen gezicht. En maakt zichtbaar waar dit bijzondere regionale samenwerkingsverband voor staat. Daar hoort een onderscheidende huisstijl bij met een eigen karakter: verrassend en vernieuwend. En een zelfbewust logo: stoer en stevig. De aardse kleuren in de huisstijl verwijzen naar de aandacht voor de leefomgeving in het beleid.

Website: hart van de communicatie

In korte tijd ontwikkelden we een nieuwe website. Met aantrekkelijke en relevante content én die door zoekmachines goed wordt gevonden. Ook de nieuwe nieuwsbrief en de actieve inzet van social media zorgen voor veel traffic. Bezoekers vinden snel en gemakkelijk de gewenste informatie. Vanzelfsprekend is de website toekomstbestendig. De content kan eenvoudig worden uitgebreid, met nieuwe opgaven of projecten, terwijl nieuwe functionaliteiten eenvoudig aan de webstructuur kunnen worden toegevoegd. Zo behoudt de website zijn hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.

'Gloed weet ons elke keer te verrassen: met een krachtig advies of met een nieuw ontwerp. De medewerkers zijn echte professionals waarmee ik graag samenwerk!'

Brede ondersteuning

De samenwerking met de Groene Metropoolregio is een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van onze fullservice dienstverlening. Voor deze opdracht zetten we de kennis binnen al onze disciplines in, zowel op het vlak van strategie, positionering en marketing als op het gebied van online, design en contentcreatie. De basis staat. Samen met de Groene Metropoolregio bouwen we die de komende tijd verder uit. Esmiralda van Lieshout, senior communicatieadviseur en woordvoerder: "Gloed weet ons elke keer te verrassen: met een krachtig advies of met een nieuw ontwerp. De medewerkers zijn echte professionals waarmee ik graag samenwerk."