Hans Janssen - An all-embracing visual identity

Hans Janssen is de grootste en meest vooruitstrevende makelaar in de regio Nijmegen. Om inwoners te helpen bij de aankoop of verkoop van een huis, voor aanverwante woondiensten en voor zakelijk vastgoed. Hans Janssen verzoekt Gloedinnovate een nieuwe visuele identiteit te ontwikkelen, toegesneden op de verschillende werkbedrijven. Hans Janssen: ‘Waar het merk Hans Janssen een mooie metamorfose heeft ondergaan, zijn wij nog altijd de vertrouwde partner’.

Hans Janssen is the largest and most progressive real estate agent in the Nijmegen region. They assist residents with the purchase or sale of a home, provide related housing services and operate in commercial real estate. Hans Janssen approached Gloedinnovate to develop a new visual identity, tailored to reflect the identities of the various operating companies. Hans Janssen says, ‘While the Hans Janssen brand has undergone an exquisite metamorphosis, we are still the same trusted partner on the inside.’

In de huisstijl zijn honderden bestaande en nieuwe communicatiemiddelen geïntegreerd.

Hundreds of existing and new communication tools have been integrated into the corporate identity.

Aartjan

Meer weten?

Bel of mail Aartjan!

Aartjan Mandersloot
directeur Gloedinnovate | adviseur | projectmanager
06 - 21 50 84 37
aartjanmandersloot@gloedinnovate.nl