(De communicatie-aanpak van) een klimaatnetwerk

In het netwerk van het Gelders Energieakkoord (GEA) werken bijna 250 Gelderse organisaties samen. Van publiek tot privaat. Noem het een b-t-b community. Inzet: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een klimaatneutrale provincie in 2050. Zonder formele macht of status kun je dan in principe de luis in de pels zijn. Maar, zo’n vrije status brengt succes ook weer niet direct binnen handbereik…

De opgave van het netwerk

Gelderse klimaatneutraliteit is de echte opgave waar de partnerpartijen van het GEA zich samen voor inzetten. Het stoppen van verdere opwarming lukt immers alleen in co-creatie. Voor ons allemaal wordt het: anders wonen, werken, reizen, consumeren én anders produceren. Vanuit een vrije rol werken partners aan kennis, kansen en contacten. Onderlinge inzichten, ideeën en initiatieven worden gedeeld en tot concrete producten of projecten gebracht die helpend zijn aan de opgave. Dat heet ‘de kracht van samen’.

De huidige context van de energietransitie

De transitie (naar schone energie) verloopt te traag. De inzet van duurzame energie stijgt weliswaar maar de energievraag stijgt nog veel sneller. Daarom verschuift de focus in de netwerk-opgave naar méér versnelling en opschaling. Het netwerk moet the way out bieden.

De communicatie

De communicatie strategie kent twee hoofdpijlers: 1. het netwerk laten floreren en 2. de meerwaarde ervan zichtbaar maken. Daarom zijn er inspirerende ontmoetingen, masterclasses en events tot aan talkshows voor camera in de studio. Factsheets, , onderzoek, pilots, doorrekeningen of peilingen brengen inzicht en geven concrete handvatten om op te sturen. Een mooi voorbeeld is de ‘handreiking maatschappelijk tender’ (waarin een concrete route is ontwikkeld om te komen tot ‘lokaal eigenaarschap’ bij wind- en zonprojecten).

Het ontstaan

In 2013 nam Natuur en Milieu Gelderland (toen nog de Gelderse Natuur- en Milieufederatie - GNMF) met Alliander het initiatief om het SER Energieakkoord in de provincie, regio èn gemeente handen en voeten te geven. Samen met het Klimaatverbond Nederland werd zo de basis voor het Gelders Energieakkoord gelegd. Op de avond voor de Statenverkiezingen van 2015 boden de eerste honderd GEA-deelnemers het akkoord aan de lijsttrekkers van de Provinciale Staten aan. De provincie Gelderland sloot zich daarop ook als partner aan. Nu staat er een stevige netwerkorganisatie die samen werkt aan de Gelderse energietransitie.

Erik

Meer weten?

Bel of mail Erik!

Erik Lelieveld
strategisch adviseur
06 - 47 03 86 68
eriklelieveld@gloedcommunicatie.nl