Hydratec Industries – Corporate identity, website and reporting

De wereldbevolking blijft de komende jaren flink groeien. Hydratec Industries wil op een duurzame manier bijdragen aan de mondiale vraag naar voedsel, gezondheid en mobiliteit. Gloed adviseerde over de profilering, ontwikkelde een nieuw corporate identity, ontwierp en bouwde de website met veel rich content. Onze tekstschrijvers en developers zorgden voor het eerste online jaarverslag van Hydratec. Een omvangrijke totaalopdracht die in korte tijd gerealiseerd kon worden dankzij de spankracht van ons bureau. In 2022 vierde Hydratec Industries het 25-jarig jubileum in Burgers’ Zoo Arnhem. Wij verzorgden de inrichting en de audiovisuele middelen.

The world’s population will continue to grow significantly in the coming years. Hydratec Industries intends to make a sustainable contribution to global demand for food, health and mobility. Gloed advised on how to raise the company’s profile, developed a new corporate identity, and designed and built a website that is abundant with rich content. Our copywriters and developers created Hydratec’s very first online annual report. A sizeable job that we were able to complete within a short time span thanks to our firm’s great resilience. In 2022 Hydratec Industries celebrated the 25th anniversary at Burgers’ Zoo in Arnhem. We took care of the design of the event and the audiovisuals.

Aartjan

Meer weten?

Bel of mail Aartjan!

Aartjan Mandersloot
directeur Gloedinnovate | adviseur | projectmanager
06 - 21 50 84 37
aartjanmandersloot@gloedinnovate.nl