Koole Terminals zet een groene stap vooruit

Je kent ze vast: de terminalterreinen in grote havens met gigantische, ronde tanks. Vaak voor de opslag van brandstoffen, zoals diesel en olie. Koole Terminals is een toonaangevend, internationaal opererend bedrijf voor opslag, verwerking en logistiek van zulke grootvolume producten. Met de blik vooruit schakelt het bedrijf om naar een duurzame, toekomstbestendige bedrijfsvoering. In 2022 publiceerde het bedrijf het eerste duurzaamheidsverslag.

Energietransitie faciliteren

De versnellende energietransitie plaveit de weg voor de opslag van meer groene en duurzame producten. Koole wil en kan dat faciliteren door het voor klanten mogelijk en aantrekkelijk te maken om groene en hernieuwbare producten op te slaan. Denk aan waterstof, biobrandstoffen en plantaardige oliën. Daarom investeert het bedrijf in een groener productportfolio en worden steeds meer minerale tanks hiervoor geschikt gemaakt. Processen worden vergroend en veiliger gemaakt voor medewerkers en de nabije omgeving.
Adel verplicht. En dus wil Koole niet alleen de bedrijfsvoering aanpassen, maar ook helder en transparant aan stakeholders verantwoorden hoe het bedrijf presteert en welke vorderingen er worden gemaakt. Kortom, welke waarde het bedrijf heeft voor de samenleving. Koole Terminals koos voor een duurzaamheidsverslag.

Van strategie tot uitvoering

Samen met de duurzaamheidsadviseurs van 2impact en het projectteam van Koole formuleerden we strategische duurzaamheidsambities, doelen en maatregelen in een OGSM-model. Die leidde tot een duurzaamheidsstatement van de raad van bestuur. Daarnaast werd er een reporting roadmap opgesteld, een (dubbele-)materialiteitsanalyse uitgevoerd, werden er kpi’s gedefinieerd en werd een verslagstructuur opgetuigd. Al deze elementen dienden als kapstok voor het uiteindelijke verslag. Op basis van gesprekken met tien tot vijftien interne stakeholders haalden we de inhoud op en schreven we het verslag: beknopt, overzichtelijk en to-the-point. Ook namen we de vormgeving van het verslag voor onze rekening. Waar mogelijk werd content verrijkt met aantrekkelijke infographics en informatieve visuele elementen.

Het eerste duurzaamheidsverslag is een mooi startpunt om op voort te bouwen. De basis staat en kan – met het oog op de CSRD – de komende jaren eenvoudig worden aangescherpt en aangevuld. Als Gloedcommunicatie werken we daar met onze ervaring en expertise op het gebied van duurzaamheid en verantwoordingscommunicatie graag aan mee.

Benieuwd naar het verslag en de groene stappen die Koole zet? 

Lees het duurzaamheidsverslag

Adelbert

Meer weten?

Bel of mail Adelbert!

Adelbert Smal
directeur | business developer | strategisch adviseur
06 - 25 02 80 81
adelbertsmal@gloedcommunicatie.nl

Dirk

Meer weten?

Bel of mail Dirk!

Dirk van Sambeeck
Reporting specialist
06 - 51 37 99 02
dirkvansambeeck@gloedcommunicatie.nl