Platform voor crisiscommunicatie: online magazine van NIPV dat verbindt

Als kennisorganisatie wil het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (voorheen IFV) haar expertises van crisismanagement graag verspreiden. Hoe geef je deze kennis vorm en hoe bereik je de belanghebbenden? In samenwerking met Gloed is er een online magazine ontwikkeld dat niet alleen kennis biedt, maar ook verbinding.

Online magazine: Platform voor Crisis Management

Online magazine: Platform voor Crisis Management

NIPV voor een veilig Nederland

NIPV zet zich in voor rampenbestrijding en crisismanagement in Nederland. Door middel van kennis en expertises worden hulpverleners en bestuurders ondersteund. Met als doel: een veilig Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de brandweerzorg of crisisbeheersing tijdens de coronapandemie. NIPV verzorgt onder andere de ontwikkeling en borging van kennis, trainingen, advies en materialen.

Actualiteit vraagt om kennis en interactie

De coronapandemie laat zien hoe actueel en belangrijk crisismanagement is. Dit wil NIPV graag delen door middel van een online magazine: een platform voor crisismanagement. Elk kwartaal wordt er kennis verspreid over een relevant thema, zoals klimaatverandering en digitale weerbaarheid. Telkens met crisismanagement als hoofdrol. Maar het is meer dan alleen een magazine. Het ontwikkelt zich tot een online omgeving waarin kennis en ervaringen worden gedeeld met professionals binnen het vakgebied. Daarnaast is er ruimte voor interactie en verbinding, wat het een ontmoetingsplek maakt.

Moderne online omgeving

Via de moderne software van Foleon, een middel om websites te bouwen, zorgt Gloed voor deze interactie. Foleon biedt basistemplates en bouwstenen aan om in de juiste huisstijl een mooie online omgeving te ontwikkelen. Het is een goede balans tussen maatwerk, standaardisering en gebruiksvriendelijkheid. De contentmogelijkheden zijn breed: tekst, film, fotografie, illustraties, infographics, etc.

Op maat verspreiden

Om het magazine te verspreiden verzorgt Gloed elk kwartaal een online campagne. Via GoogleAds en LinkedInadvertenties worden specifieke doelgroepen bereikt door middel van targeting. Dit doen wij op maat. We onderzoeken de customer journey’s, ontwikkelen persona’s en doen een zoekwoordanalyse. Zo spelen we in op de kennisbehoefte van de verschillende doelgroepen en gaan we gericht de interactie met ze aan. Hier stopt het maatwerk niet. We monitoren de resultaten continu, communiceren deze met NIPV en verbeteren waar nodig.

Gloedcommunicatie is thuis in de wereld van online magazines. We ontwikkelen mee in vernieuwingen en innovaties van de al lang bestaande contentvorm. Het gaat verder dan alleen tekst en beeld. Online promotie en interactie bieden talloze kansen om je doelgroep te bereiken. Er zijn veel innovatiemogelijkheden, waar wij graag op inspelen.

Monique C

Meer weten?

Bel of mail Monique!

Monique Coffeng
creatief directeur
024 - 381 6874
moniquecoffeng@gloedcommunicatie.nl