Provincie Gelderland

Aangejaagd door het nationale Klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord in het bijzonder, bouwt Provincie Gelderland verder aan mobiliteit, energie en luchtkwaliteit. De provincie gaat voor slim en duurzaam. Of het nu gaat om infrastructuur slimmer benutten, transport anders organiseren of mensen anders te laten reizen. Gloedcommunicatie draagt al jarenlang bij met advies en uitvoering.

Schrijfcapaciteit leveren

Iedereen heeft zijn eigen beeld bij ‘slimme mobiliteit’. Sommigen denken aan zelfrijdende auto’s, anderen denken eerder aan termen zoals transitie, veranderende rollen en plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het vertrekpunt van Provincie Gelderland is het gebruik van niet alleen techniek, data en diensten, maar ook gedragsbeïnvloeding om bestaande infrastructuur beter te benutten. Over een aantal projecten binnen dat programma voert Gloedcommunicatie de regie, regelt de communicatie, organiseert bijeenkomsten en verzorgt de evaluatie.

SLIM op weg, Beter Benutten

Een voorbeeld van regie voeren, is Beter Benutten. Dit was een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerkten om de bereikbaarheid te verbeteren. In de periode 2014-2017 zette Provincie Gelderland voor de regio Arnhem-Nijmegen een veelomvattend programma SLIM op weg op ter verbetering van de bereikbaarheid.

De vraag aan Gloedcommunicatie was om regie te voeren over de communicatie rond al deze mobiliteitsmaatregelen. Denk aan maatregelen voor de werkgever om medewerkers te stimuleren om slimmer te reizen. Maar ook een landelijk innovatieve aanpak als SLIM Roosteren was onderdeel van het programma. We gaven advies, stemden af met communicatieadviseurs van partners (ministerie, Rijkswaterstaat, VNO-NCW, gemeenten), schreven brochures en nieuwsbrieven en organiseerden bijeenkomsten. Voor de kwalitatieve evaluatie kwamen we met een creatieve en effectieve aanpak met onder meer klankbordsessies, een interactief diagnoseformulier en aanvullende evaluatiebijeenkomsten. De uitkomsten – maar liefst 2.200 verwachte spitsmijdingen per dag! – presenteerden we zowel op een druk bezochte eindbijeenkomst als in een infographic en een film. Gloedcommunicatie werkt ook aan het vervolg van het programma dat nu door de Regio Arnhem-Nijmegen wordt aangestuurd onder de naam SLIM en SLIM & Schoon Onderweg.

MIRT-onderzoek A50 corridor Nijmegen-Eindhoven

Er staan steeds meer files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Met name op de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. De A50 maakt deel uit van de top tien van grote vervoersknelpunten (wegen, vaarwegen, spoor en openbaar vervoer). De A50 was niet opgenomen in het zogeheten MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Met een onderzoek wil de minister vaststellen of de A50 met de bottlenecks Ewijk, Bankhoef en Paalgraven daarin toch thuishoort. Gloedcommunicatie verzorgt de stakeholderanalyse, regisseert alle communicatie met de stakeholders, organiseert bijeenkomsten en verzorgt de nieuwsbrieven. Inmiddels is afgesproken dat de A50 toch een plaats in het MIRT krijgt. Gloedcommunicatie verzorgt ook de communicatie tijdens de MIRT-verkenning.

Vrachtwagens mijden spits

21% van al het verkeer op de weg bestaat uit vrachtwagens en bestelauto’s. Om de mobiliteitsdruk te verlichten, startte de provincie het project Truckspotting, ook onderdeel van het programma SLIM op Weg. Gloedcommunicatie maakte de brochure. Over project Truckspotting stond al veel op papier. Dat vond zijn weg naar onze bureaus, in dubbeldikke documentmappen. Van uitvoeringsplan en notulen tot powerpointpresentatie en strategische notitie. We mochten spitten: informatie bundelen en structureren, ontbrekende input opduiken en waar nodig een extra interview inplannen. Inclusief de uitwerking van quotes en cases van deelnemende bedrijven. Of er nu veel of juist weinig input voorhanden was, onze schrijvers wisten er wel raad mee. De teksten gingen daarna snel door naar onze vormgevers voor de opmaak van de brochure. En wat leverde het project Truckspotting op? In korte tijd leidde het tot maar liefst 180 spitsmijdingen per dag!