Video’s Rijkswaterstaat Project ViA15

Van Rijkswaterstaat Project ViA15 brengen we verschillende onderdelen in beeld. Zoals het projectgebied zelf, maar ook concrete werkzaamheden, archeologische onderzoeken en onderzoeken naar oorlogsresten. We produceerden diverse video’s die de omgeving een beter beeld geven over wat er bij dit project aan voorbereiding komt kijken.

Hoe pakken we deze video’s aan?

Een project als ViA15 ligt gevoelig, zowel politiek als in de omgeving. Daarom bereiden we elke video grondig voor, in afstemming met Rijkswaterstaat en de personen die gefilmd worden. Vaak start een videoproductie met een overleg waarbij alle betrokkenen met elkaar aan tafel zitten. Samen bespreken we het doel, de boodschap en filmlocaties. Daarna gaan we aan de slag met een script en storyboard. Na akkoord vinden de opnames plaats en laten we een eerste preview aan Rijkswaterstaat en de geïnterviewden zien. Hun feedback verwerken we en zo komen we samen tot een video waar iedereen tevreden over is.

Voorbeelden van ViA15-video’s

Hieronder vind je enkele video’s die we voor Rijkswaterstaat Project ViA15 gemaakt hebben. We maakten nog meer ViA15-video’s, zoals over de nieuwe natuur in het tracégebied en de identificatie van de stoffelijke resten van een WOII-soldaat. Al deze video’s vind je op de website van project ViA15.

Archeologie in beeld

Voordat een project zoals ViA15 kan plaatsvinden, dient de grond eerst onderzocht te worden door archeologen. In de reeks ‘Archief in de achtertuin’ brengen we deze onderzoeken in beeld. Zo hebben archeologen van Rijkswaterstaat in Groessen de oudste vindplaats in het ViA15-tracégebied gevonden. Deze vindplaats is ongeveer 10.000 jaar oud en dateert uit de middensteentijd, het Mesolithicum. Aan de hand van diverse vondsten konden ze achterhalen dat op deze plek een groep jagers/verzamelaars verbleef, mogelijk een gezin, om enkele weken te jagen en te vissen.

Interactieve webinars

Over de ViA15-archeologieonderzoeken is heel veel te vertellen. Daarom hebben we, in samenwerking met Industrial Studios, twee webinars georganiseerd. Hierin liet archeoloog René Isarin de kijkers meer zien over de archeologische vondsten die de afgelopen jaren in De Liemers en de Betuwe zijn gevonden in het kader van project ViA15. Tijdens de webinars kregen kijkers de kans om via de chat vragen te stellen aan René.

Op zoek naar oorlogsresten

Handgranaten, kogels en zelfs delen van een Amerikaanse bommenwerper. De experts van Explosive Clearance Group (ECG) kwamen het allemaal tegen tijdens het WOII-onderzoek voor ViA15. Het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten is nodig zodat de aannemer straks, na een onherroepelijk tracébesluit, veilig zijn werk kan doen. Projectleider Coen Cornelissen van ECG legt in deze video uit wat er bij dit bodemonderzoek komt kijken.

Ruimte voor vogels

Naast archeologie en WOII is er bij project ViA15 ook veel aandacht voor natuur en dieren. Immers heeft het project bij een onherroepelijk tracébesluit grote impact op de omgeving. Zo maakten we een korte reportage over Nestkasten Vrijwilligers Liemers, een club van bevlogen vrijwilligers die zich inzet om nieuwe nestplaatsen te bouwen voor beschermde vogelsoorten. Zodat de steenuilen, mussen en gierzwaluwen tijdens én na de aanleg van project ViA15 nog steeds een fijne plek hebben om te leven.