Vormgeven aan een krachtige identiteit

Raad voor de rechtspraak

Voor de komende jaren is Gloedcommunicatie ‘official partner’ voor de vormgevingsdiensten van Raad voor de rechtspraak. U kunt bij ons terecht voor creatieve concepten, off- en online ontwerpen, DTP, digitale communicatie en drukwerkinkoop. Ook ontwikkelen we huisstijlen en verzorgen de vormgeving van onder meer brochures, websites en (digitale) magazines. We bieden full service op het gebied van design, communicatie & marketing.

Wij stellen ons kort aan jullie voor...

Contact

We zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar per telefoon en mail. Voor een bespreking komen we graag naar u toe. Uiteraard bent u ook van harte welkom in ons kantoor om persoonlijk kennis te maken: Sloetstraat 5, Nijmegen.

Monique Coffeng- art-director
moniquecoffeng@gloedcommunicatie.nl
(024) 381 68 74 of (06) 22 11 67 14

Annemiek Bolscher - communicatie-adviseur
annemiekbolscher@gloedcommunicatie.nl
(024) 381 68 90 of (06) 26 91 46 10

Servicedesk

Speciaal voor kleine vragen die snel moeten worden opgepakt is er de Raad voor de rechtspraak-servicedesk. Mail naar vormgevingRvdR@gloedcommunicatie.nl en uw aanvraag wordt zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 48 uur) afgehandeld. Natuurlijk kunt u ook altijd uw vaste contactpersoon bellen. 

Briefingsformulier

Wilt u gebruikmaken van ons briefingsformulier? Download het hier.

Gloedcommunicatie inzending aanbesteding 

Gedachte achter concept 'casus infographic Tbs'
We hebben gezocht naar een dragend concept; een motto dat eenheid brengt in de illustratie en de belangrijkste boodschap verbeeldt. We hebben gekozen voor: ‘Tussen beschermen en behandelen’. In deze boodschap is het maatschappelijk belang gecombineerd met het cliëntbelang.

Oriëntatie
We zijn van start gegaan met een oriëntatie op het onderwerp tbs en verzamelden de belangrijkste items. Op basis van de kennis die we hebben vanuit onze klantrelaties Rooyse Wissel, de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. En verder op basis van de actualiteit, de door u aangegeven websites over dit onderwerp en de site van Raad voor de rechtspraak etc. We selecteerden de belangrijkste kenmerken van tbs.

Proces in beeld
We hebben ervoor gekozen om het proces van tbs als uitgangspunt te nemen voor de infographic. De essentie wordt duidelijk. Startend bij WANNEER (legt de rechter een tbs-behandeling op) tot BEEINDIGING (wanneer is terugkeer naar samenleving veilig en verantwoord).

Online-versie
Natuurlijk is het ook mogelijk de flyer één-op-één digitaal te maken. We wilden echter iets extra’s doen. De digitale omgeving vraagt om een online-oplossing, naar onze mening.

Flyer
De infographic is visueel een vertaling van het proces; ‘de weg’ die een tbs-cliënt als het ware doorloopt. Een A5-flyer is niet groot, dus de infographic heeft een compacte opzet.

Van opdracht tot levering

Als Raad voor de rechtspraak-account- en opdrachtmanagers verkennen Annemiek Bolscher en Monique Coffeng vragen & wensen en bewaken de inhoud en stijl. Voor elke vraag zoeken zij binnen ons team iemand die goed ‘klikt’ met u als opdrachtgever, zowel qua persoon als qua expertise en affiniteit met de inhoud. In onze werkwijze scheppen we de voorwaarden om samen te ontwikkelen en tot mooie en effectieve oplossingen te komen. Mocht het nodig zijn dan kunt u een beroep doen op communicatiediensten die verder gaan dan design en vormgeving. Wij bieden desgewenst aanvullende expertises, zoals communicatie- en marketingadvies, copywriting, locatie- en interieurdesign, film en animaties. Wij maken het u gemakkelijk.

Zo werken we graag met de Raad voor de rechtspraak samen

U stelt uw vraag via onze servicedesk of zoekt telefonisch contact met de opdrachtmanager. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. We brengen de vraag in kaart. Daarvoor gebruiken we allereerst de briefing (schriftelijk of mondeling). In deze briefing beschrijft u zaken als doel, doelgroep, gewenst middel, achtergrond van de vraag en planning. Om het u gemakkelijk te maken kunt u gebruik maken van het briefingsformulier (zie hierboven). 

Bij meer complexe opdrachten stellen wij een debriefing op, waarin we de vraag, onze interpretatie van de vraag, een plan van aanpak, planning en begroting terugkoppelen. In een gesprek (mondeling of telefonisch) stemmen we de verwachtingen af qua strategie, creatie, budget en planning. Op basis van de (de) briefing maken wij een offerte (in competitie met de andere aanbieders) met daarin een plan van aanpak, een planning, begroting en stellen we een ontwerper voor.

Akkoord? Dan ontvangen wij graag een opdrachtbevestiging, met daarbij het inkoopnummer dat wij kunnen gebruiken bij facturering. Na de formele opdrachtbevestiging plannen we de werkzaamheden in en gaat ons team aan de slag. In projecten kunt u direct schakelen met uw vaste contactpersoon of met de vormgever die voor jullie aan het werk is.

Met wie heeft u te maken

Afhankelijk van uw vraag zal een of meer van deze specialisten voor u aan het werk gaan.

Annemiek2.jpg (1)
Annemiek Bolscher directeur | strategisch adviseur
wendy.jpg
Wendy Bergervoet senior grafisch ontwerper
nancy.jpg
Nancy Visser senior grafisch ontwerper
moniquec.jpg
Monique Coffeng creatief directeur
bas.jpg
Bas Schouten projectleider interaction designer
dirk.jpg
Dirk van Sambeeck webadviseur | contentspecialist
suzanne.jpg
Suzanne Menheere senior grafisch ontwerper
christiaan.jpg
Christiaan Hulshof projectleider interaction designer
wies.jpg
Wies Peters beeldredacteur

onze projecten