6 redenen waarom tekstschrijvers volgens AI beter zijn dan AI

Dirk Dirk van Sambeeck 07-05-2024

AI-tools, zoals ChatGPT, zijn voor tekstschrijvers een waardevol hulpmiddel in hun schrijfproces. Vooral bij het bedenken van invalshoeken, interviewvragen, uitschrijven van transcripten, voorstellen doen voor SEO-teksten en repetitieve taken. Maar een menselijke tekstschrijver volledig vervangen? Dat ziet AI ook zelf voorlopig nog niet gebeuren. We vroegen AI zelf waarom niet.

“Er zijn verschillende redenen waarom je soms beter een tekstschrijver kunt inschakelen dan vertrouwen op AI voor het schrijven van tekst:

 1. Creativiteit en originaliteit: Menselijke tekstschrijvers produceren creatieve en originele content die uniek is en een persoonlijke touch heeft. Ze voegen nuances, subtiele humor en emotionele diepgang toe die moeilijk door AI kunnen worden gereproduceerd.
 2. Doelgroepgerichtheid: Menselijke tekstschrijvers leven zich beter in de doelgroep en hun behoeften in, waardoor ze content creëren die beter aansluit bij de beoogde lezers. Ze begrijpen de menselijke emoties, waarden en culturele context beter dan AI.
 3. Contextueel begrip: Mensen begrijpen de context van een onderwerp vaak beter dan AI. Ze integreren relevante informatie die specifiek is voor de situatie of het onderwerp, waardoor de tekst meer diepgang en relevantie krijgt.
 4. Creatief denken en probleemoplossend vermogen: Menselijke tekstschrijvers zijn in staat creatief te denken en complexe problemen op te lossen tijdens het schrijfproces. Ze vinden nieuwe invalshoeken, leggen interessante verbanden en leggen complexe concepten op een begrijpelijke manier uit.
 5. Emotionele intelligentie: Tekstschrijvers begrijpen emoties en brengen deze effectief over in hun teksten. Ze tonen empathie, roepen emoties op en betrekken de lezer op een manier die verder gaat dan alleen woorden op een pagina.
 6. Authenticiteit en geloofwaardigheid: Menselijke teksten worden vaak als authentieker en geloofwaardiger beschouwd dan door AI gegenereerde teksten. Dit kan vooral belangrijk zijn bij het schrijven van inhoud die vertrouwen en geloofwaardigheid moet opbouwen, zoals marketingmateriaal of journalistieke artikelen.

Hoewel AI steeds geavanceerder wordt in het genereren van tekst, zijn er nog steeds gebieden waar menselijke tekstschrijvers een duidelijk voordeel hebben vanwege hun unieke menselijke vaardigheden en inzichten.”

5 fouten die AI maakt (en waaraan je AI-tekst herkent)

Twijfel je of een tekst met AI is geschreven? Check onderstaande punten:

 1. Herhaling & Overlapping: AI-tools, zoals ChatGPT, herhalen vaak zinnen of herformuleren ideeën op een andere manier. Dat maakt de tekst niet alleen qua toon ‘robotachtig’, maar ook op inhoud. Repetitieve inhoud verstoort de flow van je tekst, leest niet lekker.
 2. Gebrek aan context of nuance: AI-tools hebben toegang tot een buitengewone hoeveelheid gegevens, maar kunnen geen ‘ziel’ of culturele context aan hun tekst meegeven.
 3. Inconsistentie in toon: De tone-of-voice van AI-teksten is vaak onpersoonlijk, te formeel en inconsistent. Onprettig voor de lezer en dus niet goed voor je boodschap of verbinding met de ontvanger.
 4. Overcomplexiteit: AI-tools maken zinnen vaak ingewikkelder dan nodig door veel informatie toe te voegen of door een te verheven zinsstructuur in plaats van beknopt en effectief te zijn.
 5. Generieke reacties: AI-tools zijn vaak te algemeen. En daarmee niet boeiend.
En zoals je ziet, gaat een afbeelding genereren met AI ook nog niet helemaal vlekkeloos 😉

En zoals je ziet, gaat een afbeelding genereren met AI ook nog niet helemaal vlekkeloos 😉

Dirk

Meer weten?

Bel of mail Dirk!

Dirk van Sambeeck
Reporting specialist
06 - 51 37 99 02
dirkvansambeeck@gloedcommunicatie.nl