Beeld: de grote verleider

DV 1990 Wies Peters 07-09-2023

Een eerste indruk maak je slechts een keer. Bij een communicatiemiddel maak je die eerste indruk hoofdzakelijk met beeld. Maar hoe zorg je ervoor dat het beeld je doelgroep om zijn vingers windt?

Waarom beeld?

Een foto beroert, verleidt. Kijken naar een foto is een zintuiglijke ervaring. Daar denk je niet over na, daar reageer je op. Direct en emotioneel. Net als wanneer je luistert naar muziek of een lekkere geur opsnuift. Foto’s zijn ook heel belangrijk voor de eerste indruk. Want mensen verwerken foto’s sneller dan tekst, begrijpen én onthouden ze beter.

Effectief gebruiken

Beeld is dus belangrijk, maar hoe zet je het doeltreffend in? Wil je beelden effectief gebruiken, stel je dan eerst een aantal vragen: wat wil je vertellen met het beeld? Welke functie heeft het? Wat wil je dat je doelgroep ziet? Hoe wil je dat ze het beeld interpreteert? Het is belangrijk om je doelgroep te helpen met kijken, zijn ogen te sturen. Een goede foto ordent de visuele informatie. De lezer weet waar hij naar moet kijken en de interpretatie van de foto is duidelijk.
Een foto staat bovendien nooit los van de context van tekst en vormgeving. De context bepaalt hoe een foto geïnterpreteerd wordt en kan de boodschap van de foto ondersteunen en versterken. En andersom.
Het is ook goed om te weten dat mensen bij voorkeur kijken met zo min mogelijk moeite. Dus gebeurt dat kijken intuïtief. Het is daarom zaak dat het beeld in één oogopslag duidelijk is, want anders raakt de kijker in verwarring, haakt af en wordt de boodschap dus niet begrepen. Kortom, het is een taak van de beeldredacteur en haar collega’s om ervoor te zorgen dat die boodschap wél begrepen wordt. De keuze voor beeld is dus nooit willekeurig of toevallig.

Hoe ga je te werk?

Een beeld regelen voor een publicatie, hoe doe je dat? Neem bijvoorbeeld een foto bij een interview in een magazine: beeldredacteur, vormgever en tekstschrijver bepalen het onderwerp van de foto. De beeldredacteur verkent de locatie waar de foto wordt gemaakt en doet dat regelmatig met behulp van Streetview, zij informeert de mensen die gefotografeerd worden, geeft kledingvoorschriften, selecteert en brieft de fotograaf. Tot het takenpakket van de beeldredacteur horen ook de afspraken over prijs en gebruiksrechten. Als de fotograaf de foto’s stuurt, stelt de beeldredacteur een beknopte selectie samen. Hieruit kiest de vormgever die het best op de pagina van het interview past.

DV 1990

Meer weten?

Bel of mail Wies!

Wies Peters
beeldredacteur
024 - 381 6892
wiespeters@gloedcommunicatie.nl