Duurzaamheid: van trend naar blijvende ontwikkeling

Ashley Ashley Weller 07-08-2023

In augustus dit jaar publiceerde de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de definitieve vereisten voor de nieuwe CSRD wetgeving. Het doel van deze wetgeving is om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Om daar te komen mag er nog heel wat uitgezocht worden.

Wat doet de CSRD?

De CSRD is ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). De nieuwe set van normen voor duurzaamheidsrapportage, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), maakt het verplicht om informatie te rapporteren over een breed scala aan duurzaamheidsaspecten, waaronder CO2 uitstoot, energieverbruik, waterverbruik, afvalproductie, sociale verantwoordelijkheid en mensenrechten. De wetgeving stelt ook eisen aan de kwaliteit van de informatie die wordt gerapporteerd.

Waar begin je als bedrijf?

Om te beginnen zijn de ESRS 1 en 2 cruciaal voor het toepassen van de CSRD. ESRS 1 en geeft onder andere uitleg over hoe je moet rapporteren, wat jouw duurzaamheidsstrategie is en wat er de materialiteitsanalyse moet staan. In ESRS 2 staan verplichte rapportage eisen die voor elk bedrijf gelden.

Al met al is het een grote bulk werk die eraan komt met deze nieuwe wetgeving. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen als jouw bedrijf ook moet gaan rapporteren.

Maar hoe dan?

1. Stel een duurzaamheidsstrategie op.
Hierin verwoord je de ambities, doelstellingen en maatregelen van jouw bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Werken volgens een vastgestelde strategie geeft richting en helpt om duurzame en maatschappelijke prestaties te verbeteren en daarmee ook de positieve impact op de samenleving te vergroten en de negatieve te verminderen. Zo’n plan moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt – zeker met de komst van de CSRD – maar een start is een start!

2. Doe een dubbele materialiteitsanalyse.
Dit is een belangrijk verplicht onderdeel van de CSRD, omdat hieruit zal blijken waarover jij moet rapporteren. Dubbele materialiteit werkt twee kanten op: je brengt in kaart welke aspecten van jouw bedrijf positieve of negatieve impact maken op het milieu en de maatschappij én je brengt in kaart wat de financiële impact is van duurzaamheid gerelateerde risico’s op jouw organisatie.

3. Voer een gap-analyse uit.
Bekijk waar je met jouw bedrijf nu staat qua duurzaamheid, en waar je over 5 jaar wil staan. Neem hierin ook de CSRD vereisten mee. Op welke vlakken haal jij je doelstellingen en op welke vlakken moet jouw bedrijf nog stappen maken?

4. Stel een CSRD Team samen.
In dit team zitten verantwoordelijken uit elke afdeling, zoals HR, IT, Finance en Operations. Duurzaamheidsverslaggeving is namelijk niet alleen iets van de duurzaamheidsadviseur, maar moet organisatie breed aangepakt worden.

5. Inventariseer jouw data. 
Onderzoek bij de afdelingen welke data er al verzameld wordt en welke data nog in kaart gebracht moet worden.

6. Leer van andere bedrijven in jouw sector.
Het kan heel leerzaam zijn om te zien hoe andere bedrijven zich voorbereiden op de duurzaamheidsverslaggeving. Misschien hebben zij goede ideeën over data verzameling, of hebben zij inspirerende voorbeelden die zij in het duurzaamheidsverslag noemen.

7. Verzamel de data.
Dan is het tijd om écht de data te gaan verzamelen! Het beste is om hiervoor een Finance systeem te gebruiken waar je ook andere data (bijvoorbeeld energieverbruik) in kan opnemen. Op deze manier heb je alle informatie handig overzichtelijk in 1 database.

8. Rapporteer jouw data op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier.
Het kan handig zijn om in de verschillende koppen en subkopjes te verwijzen naar de desbetreffende vereiste (de ‘disclosure’). Het deel van het jaarverslag dat over energieverbruik rapporteert kan je bijvoorbeeld de subtitel geven: Energieverbruik (ESRS E1-5).

9. Gebruik contentmapping om je waardevolle content in de rest van het jaar in te zetten.
Met deze strategie hak je de content van het jaarverslag in stukjes en deel je deze op verschillende social media kanalen. Zo kun je je boodschap van het jaar in de tijd verspreiden en meer potentiële klanten bereiken.

Gloedcommunicatie heeft al vele jaren ervaring met het maken van jaarverslagen en we volgen de ontwikkelingen rondom de CSRD op de voet. Ook werken we samen met partners uit het ecosysteem (zoals impactspecialisten) om bedrijven te ondersteunen bij het duurzaamheidsjaarverslag.

DV 7952

Meer weten?

Bel of mail Ashley!

Ashley Weller
contentmanager | redacteur | projectmanager
024 - 3816 876
ashleyweller@gloedcommunicatie.nl