Duurzaamheidsverslag? Deze nieuwe EU-regels staan jouw bedrijf te wachten

Dirk Dirk van Sambeeck 22-07-2022

Later dit jaar weten we aan welke nieuwe regels duurzaamheidsverslagen dienen te voldoen. Uit het eerste ontwerp van deze regels wordt al een hoop duidelijk. In dit artikel lees je waar jouw bedrijf zich alvast op kan voorbereiden.

Nieuwe standaarden

In april 2022 heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conceptstandaarden voor duurzaamheidsverslaglegging (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) gepubliceerd. Hierin staan nieuwe regels over hoe grote bedrijven moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Naar verwachting worden eind 2022 de definitieve standaarden aan de Europese Commissie voorgelegd. Na goedkeuring worden deze verwerkt in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de EU-richtlijn over duurzame verslaglegging. Grote organisaties van openbaar belang, zoals beursgenoteerde ondernemingen, dienen voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2024 te voldoen aan de CSRD/ESRS. Voor overige grote ondernemingen geldt deze verplichting een jaar later.

Meerdere thema’s

De voorstellen die de EFRAG nu heeft gedaan, zijn ontwerprichtlijnen voor de ESG-thema’s (Environment, Social, Governance). Elk thema heeft zijn eigen subtopics. Voor environment zijn dat klimaatverandering, biodiversiteit, water en mariene hulpbronnen, vervuiling en gebruik van natuurlijke hulpbronnen en circulaire economie. De sociale subtopics zijn eigen werknemers, werknemers in de waardeketen, getroffen gemeenschappen en consumenten en eindgebruikers. Governanc-topics omvatten bestuur, risicobeheer en intern toezicht en ‘business conduct’. De ontwerpteksten zijn terug te vinden in verschillende documenten op de website van de EFRAG .

Dubbele materialiteitsbeginsel

De CSRD schrijft daarnaast voor dat bedrijven duurzaamheidskwesties rapporteren op basis van het dubbele materialiteitsbeginsel. Dit betekent dat bedrijven openbaar maken hoe duurzaamheidskwesties hun eigen prestaties beïnvloeden én wat hun impact is op mens en milieu. Denk bijvoorbeeld aan de negatieve impact van droogte op de oogst en omzet van een landbouwbedrijf en de negatieve impact van het gebruik van pesticiden door dat landbouwbedrijf op de biodiversiteit.

Duurzaam in de waardeketen

In het EFRAG-voorstel staat ook informatieverschaffing over duurzaamheidskwesties in de waardeketen. Zo staat in de ontwerptekst over klimaatverandering dat de CO2-uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die een bedrijf koopt, vervaardigt en verkoopt dient te worden gerapporteerd. Ook wordt gevraagd te rapporteren over duurzaamheidskwesties bij werknemers in de waardeketen, waaronder arbeidsomstandigheden, gelijke kansen en mensenrechtenkwesties zoals kinderarbeid en gedwongen werk.

Ondersteuning nodig?

Gloed is gespecialiseerd in duurzaamheidsverslaglegging en helpt bedrijven bij het voldoen aan de CSRD/ESRS. We kijken graag samen met je hoe je jaarverslag aan de EU-duurzaamheidseisen kan voldoen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Dirk

Meer weten?

Bel of mail Dirk!

Dirk van Sambeeck
Reporting specialist
06 - 51 37 99 02
dirkvansambeeck@gloedcommunicatie.nl