Alliander

Alliander is een van de grootste energienetwerkbeheerders in Nederland. Het bedrijf distribueert energie en zorgt ervoor dat in een groot deel van de Nederlandse huizen het licht en de verwarming branden.

Heldere en transparante content

Alliander staat voor een enorme opgave. In de energievoorziening verandert veel. Niet alleen door de economische groei van de afgelopen jaren, maar ook nu we als samenleving midden in een energietransitie zitten. Meer aansluitingen van woningen en bedrijven, meer duurzame opwek, geen aardgas meer, nieuwe vormen van warmtevoorziening ... Daarover informeert Alliander zijn achterban voortdurend. Klanten, aandeelhouders en medewerkers. Gloedcommunicatie zorgt voor heldere en transparante content in diverse middelen.

Beleidskeuzes toegankelijk maken 

Als faciliterende partij in de energietransitie neemt Alliander een duidelijke positie in onze samenleving in. Daaraan liggen tientallen beleids- en strategische keuzes ten grondslag. Voor Alliander vatten wij die beleidsdocumenten samen en maakten we er toegankelijke teksten van voor intranet. Zo weten alle medewerkers van Alliander ook waar hun werkgever aan werkt, waarom en hoe, én welke keuzes worden gemaakt.

 

Transparant GRI-jaarverslag 

Bij helder informeren hoort ook duidelijk verantwoorden. En dus een transparant jaarverslag. Al jaren staat het onlinejaarverslag van Alliander in de top van nationale benchmarks, zoals de Transparantiebenchmark. Het verslag volgt de hoogste internationale standaard: de GRI SRS-richtlijnen voor duurzame verslaggeving. Gloedcommunicatie maakt sinds enige jaren deel uit van het reportingteam. We interviewen stakeholders en medewerkers, schrijven en redigeren teksten, verzorgen de plaatsing van content in het cms en regelen beeld en infographics. We werken hierbij nauw samen met de opdrachtgever, zelfs op locatie. Lees meer over het jaarverslag van Alliander op onze jaarverslagpagina.

Supersnel resultaat leveren

Voor Alliander-dochter Liander eindredigeerden we een lijvige tekst over de te verwachten congestie op het net in de werkgebieden van Liander. En leverden we de documenten aan als pdf verrijkt met klikbare interne links. Daar draaien we onze hand niet voor om. Ook niet als zo’n vraag pas op de valreep van het weekeinde binnenkomt en maandagochtend het eindresultaat moet worden opgeleverd. Een dag later heeft Liander de documenten volgens afspraak met de toezichthouder netjes kunnen publiceren. Een sterk staaltje teamwerk!

'De samenwerking ging supersoepel en het resultaat mag er zijn!’

Tevreden klant

Alliander is zeer te spreken over de bijdragen die Gloedcommunicatie aan de communicatie levert. Niet alleen over de geleverde kwaliteit, maar ook over de flexibiliteit en de betrokkenheid van de schrijvers bij de vraagstukken van Alliander: “Dank voor de vlotte pen, snelle acties, het goede overleg en werken volgens afgesproken planning. De samenwerking ging supersoepel en het resultaat mag er zijn!”

Dirk

Meer weten?

Bel of mail Dirk!

Dirk van Sambeeck
Reporting specialist
06 - 51 37 99 02
dirkvansambeeck@gloedcommunicatie.nl