Het jaarverslag: helder, transparant en creatief

Elk jaar komt het terug: het maken van het jaarverslag. Dat kan op veel verschillende manieren. Volgens de allerhoogste standaarden (GRI, IIRC) of juist heel creatief. Online, in een pdf, magazine of print. Met Gloedcommunicatie weet je zeker: het wordt nooit saai.

Nut, noodzaak en trots van jaarverslagen

Een goed jaarverslag is al lang geen droge opsomming meer van financiële kencijfers. Een jaarverslag heeft voor veel organisaties tegenwoordig 3 basisfuncties: nut, noodzaak en trots. Het is een perfect middel om je identiteit en positionering te verstevigen. Juist omdat het over je héle organisatie gaat. Gloedcommunicatie denkt en werkt mee, van concept tot realisatie. En van vorm tot inhoud.

Vormen van jaarverslagen

De mogelijkheden met jaarverslagen zijn eindeloos. We zetten er enkele op een rij. Natuurlijk zijn combinaties van middelen ook mogelijk. Bijvoorbeeld een mooie one-page website met de belangrijkste resultaten gecombineerd met een interactieve pdf.

 • Online jaarverslag
  (via speciale reportingsoftware)
 • Website
 • Interactieve pdf
 • Online magazine
 • Printpublicatie

Duurzaamheidsverslaggeving

Veel organisaties willen laten zien hoe zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren. Daarmee wordt het jaarverslag meer en meer een duurzaamheidsverslag. Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke invloed hadden die op het milieu, de maatschappelijke context? Hoe ga je om met menselijk kapitaal binnen en buiten uw bedrijf? Natuurlijk allemaal toegankelijk beschreven, mooi in beeld gebracht, en ondersteund met waardevolle infographics. Ga er maar aan staan.

Jaarverslag volgens Global Reporting Initiative (GRI)

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun duurzaamheidsverslag (deels) in te richten volgens de richtlijnen van GRI. Dit is een algemeen aanvaarde en internationaal erkende standaard. Elke organisatie kan er ongeacht omvang, sector of locatie, gebruik van maken. Volledig aan de standaard voldoen of voor nu op enkele aspecten ‘gri-ready’ zijn? Gloedcommunicatie is thuis in de standaard en gewend ermee te werken. 

 

Waarom een jaarverslag door Gloed?

 • Werken op locatie
  Midden in de organisatie, daar waar het écht gebeurt
 • Een vast redactieplan en heldere procesafspraken
  Eenheid van stijl, toon en vormgeving
 • Een compleet en goed ingespeeld team
  Van redactiecoördinator tot front-end developer
 • Korte lijnen en frequente afstemming
  Altijd bereikbaar, vaste projectplanning
 • Verreikende kennis van verslaggevingsrichtlijnen en -kaders
  GRI, transparantiebenchmark, Sustainable Development Goals
 • Expert in het werken met online reporting software (F19)
  Partner van softwareontwikkelaar F19

Best practice: online reporting volgens gri met Nederlandse Spoorwegen

Als organisatie staat NS midden in de samenleving. De prestaties op en rond het spoor liggen voortdurend onder een vergrootglas. Het jaarverslag speelt in de communicatie naar stakeholders een centrale rol. Over haar activiteiten rapporteert NS in een online jaarverslag via F19. Gloedcommunicatie werkt al 6 jaar mee aan de realisatie ervan.

Geïntegreerde duurzaamheidsverslaggeving
Met het jaarverslag voldoet NS aan de richtlijnen van GRI voor geïntegreerde duurzaamheidsverslaggeving. Daarin ruim aandacht voor duurzaamheid en mvo, maar vooral voor de activiteiten die stakeholders belangrijk – ‘materieel’ – vinden. De website kent een gelaagde en toegankelijke opbouw en neemt de bezoeker creatief en inhoudelijk mee op reis door het verslagjaar. Over de bijdrage van Gloedcommunicatie was NS met name te spreken over de kwaliteit van het schrijfwerk, het oplossend en regelend vermogen en de rust op hectische momenten.

Best practice: Jaarmagazine De Rooyse Wissel

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray. Er worden patiënten met ernstige psychiatrische problematieken verpleegd en behandeld. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een andere strafrechtelijke maatregel of een civielrechtelijke maatregel. Om de beste zorg te kunnen leveren, moet de instelling blijven vernieuwen, bijvoorbeeld met nieuwe vormen van zorg. 

Bij een creatieve, innovatieve organisatie past ook een creatief, innovatief jaarmagazine.  De rijke verzameling templates van de softwaretool Foleon biedt voldoende uitgangspunten voor een aantrekkelijke interactieve publicatie. Visueel, creatief en snackable. In nauwe samenwerking met de redactie van Rooyse Wissel verzamelden we alle content, bewerkten de templates, deden de vormgeving en verzorgden de publicatie. 

Klanten die bij Gloed hun jaarverslag laten maken

 • Jaarbeurs (sinds 2019) - concept, design, content en technische realisatie
 • NS (sinds 2013) – tekst en contentmanagement
 • Alliander (sinds 2016) – tekst, coördinatie en contentmanagement
 • War Child (sinds 2018) – projectleiding, vormgeving en online publicatie
 • Nederlands Loodswezen (2018) – redactiecoördinatie, tekst en online publicatie
 • Vincent van Gogh (2018) – tekst, vormgeving en online publicatie
 • RIBW AVV (sinds 2016) – tekst, vormgeving en publicatie
 • Radboud Universiteit – vormgeving en dtp

Waardecreatie als spil in je jaarverslag

Jaarverslagen maken is seizoensarbeid. De coronacrisis valt daar nu middenin. Voor veel organisaties levert dat extra werk op. Toch nog even de tone-of-voice aanscherpen. Verwachtingen voor 2020 managen. Wat extra content toevoegen. Of wat aangekondigde beloftes schrappen. De basis verandert hopelijk niet: het beschrijven van de waarde van organisaties voor de wereld om hen heen. Lees verder >>

Beïnvloeden regels voor groene investeringen het jaarverslag?

Kort voor de zomer stelde de Europese Unie nieuwe regelgeving vast om te bepalen of investeringen van bedrijven en financiële instellingen ‘groen’ zijn. Bedrijven en organisaties die onder deze regelgeving vallen, zullen vanaf 2022 hun investeringen op moeten toelichten en verantwoorden. Daarmee zet duurzaamheidsverslaggeving een stap vooruit. Verder lezen >>

Dirk

Meer weten?

Bel of mail Dirk!

Dirk van Sambeeck
Reporting specialist
06 - 51 37 99 02
dirkvansambeeck@gloedcommunicatie.nl