Het jaarverslag: helder, transparant en creatief

Elk jaar komt het terug: het maken van het jaarverslag. Dat kan op veel verschillende manieren. Volgens de allerhoogste standaarden (GRI, IIRC) of juist heel creatief. Online, in een pdf, magazine of print. Met Gloedcommunicatie weet je zeker: het wordt nooit saai.

Nut, noodzaak en trots van jaarverslagen

Een goed jaarverslag is al lang geen droge opsomming meer van financiële kencijfers. Een jaarverslag heeft voor veel organisaties tegenwoordig 3 basisfuncties: nut, noodzaak en trots. Het is een perfect middel om je identiteit en positionering te verstevigen. Juist omdat het over je héle organisatie gaat. Gloedcommunicatie denkt en werkt mee, van concept tot realisatie. En van vorm tot inhoud.

Vormen van jaarverslagen

De mogelijkheden met jaarverslagen zijn eindeloos. We zetten er enkele op een rij. Natuurlijk zijn combinaties van middelen ook mogelijk. Bijvoorbeeld een mooie one-page website met de belangrijkste resultaten gecombineerd met een interactieve pdf.

 • Online jaarverslag
  (via speciale reportingsoftware)
 • Website
 • Interactieve pdf
 • Online magazine
 • Printpublicatie

Duurzaamheidsverslaggeving

Veel organisaties willen laten zien hoe zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren. Daarmee wordt het jaarverslag meer en meer een duurzaamheidsverslag. Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke invloed hadden die op het milieu, de maatschappelijke context? Hoe ga je om met menselijk kapitaal binnen en buiten uw bedrijf? Natuurlijk allemaal toegankelijk beschreven, mooi in beeld gebracht, en ondersteund met waardevolle infographics. Ga er maar aan staan.

Jaarverslag volgens Global Reporting Initiative (GRI)

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun duurzaamheidsverslag (deels) in te richten volgens de richtlijnen van GRI. Dit is een algemeen aanvaarde en internationaal erkende standaard. Elke organisatie kan er ongeacht omvang, sector of locatie, gebruik van maken. Volledig aan de standaard voldoen of voor nu op enkele aspecten ‘gri-ready’ zijn? Gloedcommunicatie is thuis in de standaard en gewend ermee te werken. 

 

Waarom een jaarverslag door Gloed?

 • Werken op locatie
  Midden in de organisatie, daar waar het écht gebeurt
 • Een vast redactieplan en heldere procesafspraken
  Eenheid van stijl, toon en vormgeving
 • Een compleet en goed ingespeeld team
  Van redactiecoördinator tot front-end developer
 • Korte lijnen en frequente afstemming
  Altijd bereikbaar, vaste projectplanning
 • Verreikende kennis van verslaggevingsrichtlijnen en -kaders
  GRI, transparantiebenchmark, Sustainable Development Goals
 • Expert in het werken met online reporting software (F19)
  Partner van softwareontwikkelaar F19

Best practice: online reporting volgens gri met Nederlandse Spoorwegen

Als organisatie staat NS midden in de samenleving. De prestaties op en rond het spoor liggen voortdurend onder een vergrootglas. Het jaarverslag speelt in de communicatie naar stakeholders een centrale rol. Over haar activiteiten rapporteert NS in een online jaarverslag via F19. Gloedcommunicatie werkt al 7 jaar mee aan de realisatie ervan.

Geïntegreerde duurzaamheidsverslaggeving
Met het jaarverslag voldoet NS aan de richtlijnen van GRI voor geïntegreerde duurzaamheidsverslaggeving. Daarin ruim aandacht voor duurzaamheid en mvo, maar vooral voor de activiteiten die stakeholders belangrijk – ‘materieel’ – vinden. De website kent een gelaagde en toegankelijke opbouw en neemt de bezoeker creatief en inhoudelijk mee op reis door het verslagjaar. Over de bijdrage van Gloedcommunicatie was NS met name te spreken over de kwaliteit van het schrijfwerk, het oplossend en regelend vermogen en de rust op hectische momenten.

Best practice: Jaarmagazine De Rooyse Wissel

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray voor patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een andere straf- of civielrechtelijke maatregel. Om de beste zorg te leveren, moet de instelling blijven vernieuwen met nieuwe vormen van zorg. Bij een creatieve, innovatieve organisatie past ook een creatief, innovatief jaarmagazine. De rijke verzameling templates van softwaretool Foleon biedt voldoende uitgangspunten voor een aantrekkelijke interactieve publicatie. Visueel, creatief en snackable. In nauwe samenwerking met de redactie van Rooyse Wissel verzamelden we alle content, bewerkten de templates, deden de vormgeving en verzorgden de publicatie. 

Onze opdrachtgevers

Voor deze organisaties mogen wij al meerdere jaren het jaarverslag maken. Dat varieert van de opmaak van een pdf-versie tot het volledig verzorgen van regie, concept, design, content en technische realisatie.

Dirk

Meer weten?

Bel of mail Dirk!

Dirk van Sambeeck
Reporting specialist
06 - 51 37 99 02
dirkvansambeeck@gloedcommunicatie.nl

Adelbert

Meer weten?

Bel of mail Adelbert!

Adelbert Smal
directeur | business developer | strategisch adviseur
06 - 25 02 80 81
adelbertsmal@gloedcommunicatie.nl

.
Kennis en Nieuws