Rekenkamer Gemeente Nijmegen

De gemeenteraad moet het college van burgemeester en wethouders controleren. Maar hoe doe je dat als veel informatie niet of nauwelijks gestructureerd is? Dan zie je door de bomen het bos niet meer. Dit zag de Nijmeegse Rekenkamer ook. Zij vroeg Gloedonline een webapplicatie te ontwikkelen die raadsleden inzicht geeft in de WMO en Jeugdhulp.

Wilden raadsleden bijvoorbeeld weten in hoeverre Nijmegen er in slaagt om ‘zorg en ondersteuning te bieden aan personen die het nodig hebben’, dan waren zij veel tijd en energie kwijt aan het zoeken naar de juiste stukken.

Met de komst van de nieuwe tool, ontwikkeld door Gloedonline, is dat verleden tijd. Via het adres www.lokalezorgmeter.nl kunnen raadsleden (en andere geïnteresseerden) nu snel zien hoe de gemeente Nijmegen haar zorgbeleid uitvoert.

Microcopy vergemakkelijkt zoeken

Zoeken kan via een invoerveld en een woordwolk. De bezoeker krijgt zoeksuggesties en aanwijzingen om het zoeken te vergemakkelijken. Deze microcopy is gemaakt door de tekstschrijvers van Gloedonline.

Geoptimaliseerd design

Het ontwerp van de webapplicatie is geoptimaliseerd voor tablets. Raadsleden gebruiken namelijk voornamelijk een tablet.

Sprint-aanpak: Korte doorlooptijd

Tijdens de ontwikkeling van de applicatie waren raadsleden actief betrokken. Zij deelden in testrondes hun bevindingen met de ontwikkelaars van Gloedonline. Door deze manier van werken, in korte sprints, bereikten we snel een gedragen eindresultaat. Het hele project heeft al met al een doorlooptijd van slechts 3 maanden gehad.

Missie geslaagd

De webapplicatie geeft overzicht en inzicht. Dat vinden de raadsleden ook: “De tool ziet er goed en gebruiksvriendelijk uit, is een mooi hulpmiddel.”  De applicatie brengt beschikbare informatie en resultaten in het sociaal domein helder in kaart. En helpt daarmee de gemeenteraad haar controlerende taak uit te voeren.