CSRD-wetgeving biedt kansen voor inzicht en ontwikkeling in duurzaamheid

Ashley Ashley Weller 01-02-2024

In 2020 is de Europese Green Deal goedgekeurd waarin de Europese Commissie een reeks beleidsinitiatieven presenteerde. Het doel hiervan: Een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. In lijn hiermee zijn vernieuwde richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving ingevoerd. Moet jouw organisatie straks ook rapporteren over de duurzaamheid van jullie bedrijfsactiviteiten op mens en milieu? In dit artikel leggen we uit wat de nieuwe wetgeving inhoudt, wat je hiervoor moet doen en waarom het belangrijk is om tijdig te starten met jouw CSRD-roadmap.

Wat is er vastgesteld?

Als onderdeel van de Europese Green Deal introduceert de Europese Unie een nieuwe wetgeving die 50.000 bedrijven in Europa verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Deze wetgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is een uitbreiding van de NFRD, de huidige richtlijn voor de verslaglegging over niet-financiële informatie (Non Financial Reporting Disclosure). Eerder moesten bedrijven van openbaar belang, zoals verzekeraars, banken en beursgenoteerde bedrijven, al rapporteren volgens de NFRD, maar de uitbreiding van deze wet zorgt ervoor dat een aanzienlijk groter aantal bedrijven moet rapporteren over duurzame thema’s zoals milieuvervuiling, diversiteit en inclusie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor wie geldt dit?

Met de nieuwe wetgeving moeten rond de 50.000 organisaties in Europa vanaf verslagjaar 2024 rapporteren over duurzaamheid. Hieronder vallen alle beursgenoteerde bedrijven en alle bedrijven die voldoen aan twee van de drie onderstaande criteria:

  • Meer dan 250 werknemers
  • Minimaal 20 miljoen op de balans
  • Netto-omzet van ten minste 40 miljoen

Hieronder vallen dus bijvoorbeeld ook universiteiten, zorginstellingen en banken.

Wat betekent dit in de praktijk?

Deze nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen, zelfs voor bedrijven die er niet direct onder vallen. Want om een volledig beeld te krijgen hoe duurzaam een organisatie is op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit of de arbeid die nodig is geweest voor een product, moeten bedrijven data opvragen bij dochterondernemingen en leveranciers. Op deze manier sijpelt de wetgeving ketenbreed door.
Net als bij financiële jaarrekeningen wordt het niet-financiële duurzaamheidsverslag beoordeeld door een onafhankelijke accountant.

Vanaf wanneer?

NFRD-bedrijven die nu al rapporteren over niet-financiële zaken, moeten vanaf 2025 ook rapporteren volgens de CSRD. Dit betekent dat ze van het gehele jaar 2024 KPI’s en doelstellingen moeten hebben gedefinieerd en daarna data moeten verzamelen, om deze in 2025 te presenteren. Daarna volgen in 2026 de bedrijven die vallen onder de nieuwe CSRD-wetgeving, en in 2027 beursgenoteerde mkb-ondernemingen.

Wat moet je doen?

Sectorbreed rapporteren

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) schrijven voor over welke onderdelen bedrijven moeten rapporteren. Elk bedrijf dat onder de CSRD valt, moet rapporteren over sectorbrede standaarden: de wijze van besturen, de bedrijfsstrategie, impact en risicomanagement (risico’s), doelen, metingen en meetmethode.

Sectorspecifiek rapporteren

Naast de sectorbrede rapportageplichten rapporteert elk bedrijf ook op de sectorspecifieke standaarden milieu, sociaal en bestuur (Environmental, Social, Governance - ESG). Met de nieuwe rapportagestandaarden komt er veel op organisaties af. Wij adviseren daarom nu al het volgende te doen, om het eerste rapportagejaar te kunnen rapporteren:

1. Breng je milieu-impact in kaart

Milieu kan gaan om CO2-uitstoot, maar ook om de impact op de biodiversiteit, de mate en manier van afvalverwerking en het gebruik van hernieuwbare energie. Hoe duurzaam zijn de grondstoffen van jouw producten bijvoorbeeld? En hoeveel water verbruikt jouw bedrijf? Wordt er al ingezet op circulair produceren, of behoud van het ecosysteem door bij te dragen aan de biodiversiteit? En hoe gaat jouw bedrijf om met klimaatverandering?

2. Onderzoek hoe jij aan de maatschappij bijdraagt

Jouw manier van bedrijfsvoering heeft impact op de maatschappij. Onderzoek bijvoorbeeld welke gemeenschappen binnen de maatschappij gevolgen ervaren van het bestaan van jouw organisatie. Op wat voor manier ervaren zij dan deze gevolgen? En hoe gaat jouw organisatie om met klanten en andere bedrijven en werknemers in de keten? Hoe dragen jullie bij aan de ontwikkeling van werknemers en aan een inclusieve en inspirerende werkomgeving? Ook samenwerkingen met maatschappelijke organisaties valt onder dit rapportageonderdeel.

3. Kijk kritisch naar de manier van bedrijfsvoering in jouw bedrijf

Analyseer hoe jouw organisatie wordt bestuurd: wat voor cultuur is er? Hoe ga je om met toeleveranciers? Wat is de aandelenstructuur van jouw organisatie? Wat is de politieke invloed? Hoe voorkom je corruptie en slechte arbeidsomstandigheden in de keten? En hoe gaan jullie om met privacy en gegevensbeveiliging? Ook door bij te dragen aan bijvoorbeeld gezondere eetstijlen van mensen kun je bijdragen aan een gezondere maatschappij.

Als maatschappelijk project maakt Gloedcommunicatie elk jaar kosteloos een jaarverslag voor War Child. Zij zijn niet alleen een belangrijke organisatie met een duidelijk doel, maar ook een organisatie waar we met veel plezier mee samenwerken.

Lees meer over deze samenwerking

Hoe kan Gloedcommunicatie jou ondersteunen?

Van duurzaamheidsstrategie tot compliant rapportage

Omdat de wetgeving vanaf 1 januari 2025 van start gaat, maar de informatie dus vóór het eerste rapportagejaar (over verslagjaar 2024) al verzameld moet worden, kun je het beste nu al starten met voorbereiden. Zo kun je nu al een duurzaamheidsstrategie opstellen of verkennen wat jouw organisatie al doet en welke data al beschikbaar zijn. Door nu al te starten kun je tijdig aangeven aan jouw medewerkers, dochterondernemingen of leveranciers wat de CSRD voor jullie betekent en welke informatie er vanuit hen aangeleverd moet worden. Zo heb je alle data gereed voor het eerste rapportagejaar.

Gloedcommunicatie kan jou helpen bij het voorbereiden, de verslaggeving én de vormgeving. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het maken van een CSRD-roadmap, een materialiteitsanalyse en een waardecreatiemodel. We maken daarna graag samen met jou een compleet jaarverslag voor jouw organisatie, zoals we al doen voor andere bedrijven. Daarbij kunnen we jou, aan de hand van contentmapping (content fragmenteren naar verschillende posts), helpen om het meeste uit het jaarverslag te halen.

Veel informatie?

We hebben alle informatie kort op een rij gezet in een infographic

Download

DV 7952

Meer weten?

Bel of mail Ashley!

Ashley Weller
contentmanager | redacteur | projectmanager
024 - 3816 876
ashleyweller@gloedcommunicatie.nl