Mobiliteit in beweging

Oscar Oscar Roelofs 07-11-2022

Nederland is in beweging. Mede onder invloed van grote transities – denk aan de energietransitie - verandert de manier waarop, wanneer en waarmee we ons verplaatsen. En dus zien veel gemeenten en regio’s zich voor de vraag gesteld wat dit betekent voor hun mobiliteitsaanpak. Hoe houden ze dorpen en steden bereikbaar en leefbaar? We delen 7 waardevolle lessen uit ruim 10 jaar mobiliteitsprojecten.

1. Ondernemers en werkgevers zijn de sleutel

Zoals bij veel transities zit de energie, innovatie- en veranderkracht niet in de politiek of bij de burgers. Het zijn vooral de werkgevers die de structuur, netwerken, capaciteit en wilskracht kunnen leveren om écht te veranderen. Zij moeten worden geactiveerd om hun verantwoordelijkheid te nemen voor slimme mobiliteit. Er valt bovendien nog altijd veel winst te behalen in het ‘verslimmen’ van woon-werkverkeer. Met een gemiddelde reisafstand van 23 kilometer zijn er veel mogelijkheden voor andere vormen van vervoer en reisgedrag.

2. Niet moeten, maar willen

Maar… werkgevers hebben al genoeg aan hun hoofd bij het runnen van hun eigen business. Personeelstekorten, inflatie, energieprijzen, corona. Daarom is verandering alleen mogelijk als de maatschappelijke opgave en de prioriteiten van de ondernemingen met elkaar in balans zijn. En beter: als slimme mobiliteit bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen van de ondernemer. Het is essentieel om goed bij de ondernemingsdoelstellingen te blijven aansluiten.

3. Goed voorbeeld doet goed volgen

Laat goede voorbeelden zien. Een artikel waarin een ondernemer vertelt wat de voordelen zijn van elektrisch vervoer. Of een video waarin meerdere ondernemers vertellen waarom zij voor goederentransport over water kiezen. Voor het project Zuid-Limburg Bereikbaar worden hiervoor Logistiek Cafés georganiseerd over aansprekende thema’s als vervoer over water en inzet van elektrische vrachtwagens. Druk bezocht én inspirerend voor werkgevers uit een compacte regio.
Resultaat: We organiseerden tot nu twee Logistiek Cafés met elke keer 50-60 bezoekers. Over aansprekende thema’s als vervoer over water en elektrische vrachtwagens.

4.Mobiliteit gaat in feite over gedrag

Elke transitie is vooral een kwestie van gedragsverandering, van het doorbreken van vastgeroeste patronen in de hoofden van de mensen die het aangaat. We kunnen nog zo veel duurzame akkoorden sluiten, nog zulke baanbrekende technologische innovaties en andere slimme maatregelen bedenken, uiteindelijk komt het er in de mobiliteitstransitie toch op neer dat de 'mobilist' iets veranderen moet in zijn gedrag. Die mobilist blijkt bovenal een gewoontedier: een individu dat vaart op automatische beslissingen.

5. Maak gedragsverandering laagdrempelig

Biedt de doelgroep concrete mogelijkheden om hun gedrag duurzaam te veranderen. Werk met probeeracties voor e-bikes en ontwikkel een heldere mobiliteitsaanpak met stappenplannen voor ondernemers. Voor het project Brainport Regio Eindhovenlieten inmiddels al ruim 100 werkgevers een aangeboden mobiliteitsscan uitvoeren. De e-bikeprobeeracties waren binnen twee weken ‘uitverkocht’. Een app met challenges tussen collega’s, afdelingen, bedrijven geeft gewenst gedrag een competitief element.

6. Losse acties zijn niet voldoende

Het is met communicatie dat gewoontegedrag kan worden doorbroken. Mensen met een uiting zo wakker schudden dat ze hun eigen gedrag evalueren en herzien. Of dat ze zo getriggerd raken door het perspectief van het gewenste gedrag, dat ze zelf (intrinsiek) besluiten het roer om te gooien.
Een enkele, losse actie is niet voldoende voor een duurzame verandering in gedrag: ga voor een structurele gewoonteverandering op de lange termijn.

7. Geen opgeheven vingertje

Het gros van de communicatieboodschappen bij mobiliteitsvraagstukken hanteert nog steeds de toon van het zoete engeltje. Dat vestigt onnodig veel aandacht op het ongewenste gedrag. Daarom richten we ons vooral op verleidende en positieve aspecten van het alternatief. We benadrukken bijvoorbeeld de gezondheidsvoordelen van de fiets/e-bike, of de mogelijkheid om te werken in het OV.

Doorkijkje

Net als in veel maatschappelijke transities is mobiliteit een onderwerp dat zelf ook in beweging is. En blijft. Op de korte en middellange termijn krijgen we te maken met normerende regelingen, zaken als rekening rijden, gedifferentieerde parkeertarieven en verschillen tussen kosten voor schoon en vuil vervoer. Ook in onze woningbouwopgave en bijkomende ruimtelijke ordening zullen we slimmer naar de plek van mobiliteit moeten kijken. Een laadplein intekenen in een geplande wijk met daarbij alle benodigde infrastructuren, is eigenlijk niet mogelijk. Met andere woorden, kijken naar mobiliteit – en het communiceren daarover – gebeurt nog niet integraal genoeg. Er zijn nog veel lessen te leren. Als Gloedcommunicatie houden we vinger aan de pols, werken we mee aan projecten én houden we u bij de les. Met plezier.

Benieuwd naar de mobiliteitsprojecten van Gloedcommunicatie?

Oscar

Meer weten?

Bel of mail Oscar!

Oscar Roelofs
directeur | strategisch adviseur
024 - 323 9110
oscarroelofs@gloedcommunicatie.nl