Zorg & welzijn

Als zorgverlener wilt u de beste zorg leveren aan uw patiënten of cliënten. Goede zorg begint met doeltreffende communicatie.

Voortdurend contact

In zorg en welzijn is er voortdurend contact. Tussen patiënt en zorgverlener. Tussen zorgverzekeraar en verzekerde. En tussen zorgmedewerkers onderling. Goede communicatie draagt bij aan kwaliteit van zorg. Aan het creëren van vertrouwen, maar ook aan de gewenste reputatie. Maar: hoe weet u zeker of een boodschap overkomt zoals u graag wilt?

Meewerken aan verandering

De zorgsector - van instelling tot verzekeraar en alles daar tussenin - kennen wij, door onze jarenlange ervaring in uiteenlopende projecten, van binnen en van buiten. We volgen de transities in de zorg, de decentralisatie in het sociale domein en hervormingen op de voet.  Communicatie legt onder de juiste voorwaarden een belangrijk fundament onder het slagen van deze ingrijpende veranderingen. Zonder communicatie geen goede zorg.

Rivas 02 kl.jpg

Rivas

personeelsblad en relatiemagazine

Wil je meer weten?

Stel je vraag aan Annemiek Bolscher - directeur | strategisch adviseur
annemiek-portret.jpg